Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół średnich
do wzięcia udziału
w kursach przygotowawczych z biologii i chemii do egzaminu maturalnego
pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna

 

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli akademickich, w grupach maksymalnie 20 osobowych. 
Każdy blok zajęć składa się z 30 godzin zajęć dydaktycznych, które będą realizowane w soboty. 

Zajęcia będą realizowane na terenie Wydziału Nauk o Farmaceutycznych w Sosnowcu (ul. Jagiellońska 4) 

W trakcie kursów w prosty sposób przedstawimy Ci to, co uważasz za trudne !

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

Harmonogram
kalendarz i ołówek

CYTOLOGIA

Budowa komórki bakteryjnej, roślinnej, zwierzęcej, grzyba – porównanie.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku I o godzinie 11:30

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków chemicznych,  wiązania chemiczne.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku II o godzinie 13:30

CYTOLOGIA

Budowa jądra komórkowego, upakowanie DNA w komórce, podział mitotyczny i mejotyczny.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku I o godzinie 11:30

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki i sole. Inne związki nieorganiczne.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku II o godzinie 13:30

GENETYKA MOLEKULARNIA

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych, replikacja DNA.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku I o godzinie 11:30

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Charakterystyka wybranych pierwiastków bloku s, p, d i f  oraz związków chemicznych.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku II o godzinie 13:30

GENETYKA MOLEKULARNIA

Ekspresja genów – transkrypcja i translacja.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku I o godzinie 11:30

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Reakcje utleniania i redukcji. Elektrochemia.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku II o godzinie 13:30

GENETYKA MOLEKULARNIA

Regulacja ekspresji genów, operony.

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku I o godzinie 11:30

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Kinetyka chemiczna, termodynamika i równowaga chemiczna (szybkość reakcji chemicznej, procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne, procesy równowagowe).

Nazwisko WykładowcyWYKŁADOWCA

Zakończenie spotkania w ramach Bloku II o godzinie 13:30