BLOK II - CHEMIA

Zajęcia będą realizowane w następujące Soboty: 
9.10.2021 r., 16.10.2021 r.,  23.10.2021 r., 6.11.2021 r, 20.11.2021 r., 27.11.2021 r., 4.12.2021 r., 18.12.2021 r., 15.01.2022 r., 29.01.2022 r., 12.02.2022 r., 26.02.2022 r., 12.03.2022 r., 26.03.2022 r., 2.04.2022r., 

W godzinach: 
Blok II: Chemia godz. 12.00 – 13.30

 

Tylko dla Was przygotowaliśmy zajęcia  z następujących tematów:

CHEMIA

 

LP

TEMAT

LICZBA GODZIN

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

1

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków chemicznych,  wiązania chemiczne.

2h

2

Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki i sole. Inne związki nieorganiczne.

2h

3

Charakterystyka wybranych pierwiastków bloku s, p, d i f  oraz związków chemicznych.

2h

4

Reakcje utleniania i redukcji.  Elektrochemia.

2h

5

Kinetyka chemiczna, termodynamika i równowaga chemiczna (szybkość reakcji chemicznej, procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne, procesy równowagowe).

2h

6

Roztwory wodne i reakcje w nich zachodzące.

2h

7

Stężenia procentowe i molowe, ich przeliczanie.

2h

8

Miareczkowanie alkacymetryczne (kwasowo-zasadowe): krzywa miareczkowania, wskaźniki pH, roztwory buforowe.

1h

CHEMIA ORGANICZNA

9

Węglowodory – nazewnictwo, otrzymywanie i właściwości fizyczne.

1h

10

Węglowodory – reakcje chemiczne.

2h

11

Izomeria (konstytucyjna, konfiguracyjna, konformacyjna).

2h

12

Alkohole i fenole – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

2h

13

Związki karbonylowe – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

2h

14

Kwasy karboksylowe i tłuszcze – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

2h

15

Związki azotu – aminy, aminokwasy, mocznik.

2h

16

Identyfikacja związków organicznych – reakcje z wodą bromową, odróżnianie alkoholi od fenoli, reakcje z wodorotlenkiem miedzi (II), reakcje z dichromianem sodu. Planowanie doświadczeń, zapisywanie obserwacji i wniosków.

2h

RAZEM

30h