BLOK II - CHEMIA

W związku z uzyskaniem zgody Władz Rektorskich na organizację kursów dla 2 grup po 20 osób z każdego przedmiotu zajęcia odbywać się będą na przemiennie:

Godziny zajęć: 10.00 - 11.30 – 1 grupa - Biologia /2 grupa - Chemia
Godziny zajęć: 12.00 - 13.30 –2 grupa Biologia/1 grupa Chemia 

 

Zajęcia będą realizowane w następujące Soboty: 
15.10.2022 r., 22.10.2022 r.,  29.10.2022 r., 05.11.2022 r, 19.11.2022 r., 26.11.2022 r., 03.12.2022 r., 10.12.2022 r., 14.01.2023 r., 04.02.2023 r., 11.02.2023 r., 25.02.2023 r., 11.03.2023 r., 25.03.2023 r., 01.04.2023 r.,

 

Tylko dla Was przygotowaliśmy zajęcia  z następujących tematów:

CHEMIA

 

LP

TEMAT

LICZBA GODZIN

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

1

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków chemicznych,  wiązania chemiczne.

2h

2

Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki i sole. Inne związki nieorganiczne.

2h

3

Charakterystyka wybranych pierwiastków bloku s, p, d i f  oraz związków chemicznych.

2h

4

Reakcje utleniania i redukcji.  Elektrochemia.

2h

5

Kinetyka chemiczna, termodynamika i równowaga chemiczna (szybkość reakcji chemicznej, procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne, procesy równowagowe).

2h

6

Roztwory wodne i reakcje w nich zachodzące.

2h

7

Stężenia procentowe i molowe, ich przeliczanie.

2h

8

Miareczkowanie alkacymetryczne (kwasowo-zasadowe): krzywa miareczkowania, wskaźniki pH, roztwory buforowe.

1h

CHEMIA ORGANICZNA

9

Węglowodory – nazewnictwo, otrzymywanie i właściwości fizyczne.

1h

10

Węglowodory – reakcje chemiczne.

2h

11

Izomeria (konstytucyjna, konfiguracyjna, konformacyjna).

2h

12

Alkohole i fenole – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

2h

13

Związki karbonylowe – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

2h

14

Kwasy karboksylowe i tłuszcze – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

2h

15

Związki azotu – aminy, aminokwasy, mocznik.

2h

16

Identyfikacja związków organicznych – reakcje z wodą bromową, odróżnianie alkoholi od fenoli, reakcje z wodorotlenkiem miedzi (II), reakcje z dichromianem sodu. Planowanie doświadczeń, zapisywanie obserwacji i wniosków.

2h

RAZEM

30h