BLOK II - CHEMIA

BLOK II - CHEMIA

Zajęcia będą realizowane w następujące Soboty: 
12.10.2024 r., 26.10.2024 r.,  09.11.2024 r., 16.11.2024 r, 23.11.2024 r., 07.12.2024 r.,14.12.2024 r., 11.01.2025 r., 18.01.2025 r., 25.01.2025 r., 08.02.2025 r., 22.02.2025 r., 08.03.2025 r., 15.03.2025 r., 22.03.2025 r., 05.04.2025 r., 12.04.2025 r.

W godzinach: 
Grupa 1 – Chemia: 12.45 – 15.00

Tylko dla Was przygotowaliśmy zajęcia  z następujących tematów:

LP

TERMIN i TEMAT

LICZBA GODZIN

CHEMIA OGÓLNA, NIEORGANICZNA i ANALITYCZNA

1. 12.10.24

Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków chemicznych,  wiązania chemiczne.

3h

2. 26.10.24

Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki i sole. Inne związki nieorganiczne.

3h

3. 09.11.24

Charakterystyka wybranych pierwiastków i związków chemicznych bloku s, p.

3h

4. 16.11.24

Charakterystyka wybranych pierwiastków I związków chemicznych bloku d i f  oraz związków chemicznych.

3h

5. 23.11.24

Reakcje utleniania i redukcji.  Elektrochemia.

3h

6. 07.12.24

Kinetyka chemiczna, termodynamika i równowaga chemiczna (szybkość reakcji chemicznej, procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne, procesy równowagowe).

3h

7. 14.12.24

Roztwory wodne i reakcje w nich zachodzące.

3h

8. 11.01.25

Stężenia procentowe i molowe, ich przeliczanie.

3h

9. 18.01.25

Miareczkowanie alkacymetryczne (kwasowo-zasadowe): krzywa miareczkowania, wskaźniki pH, roztwory buforowe.

3h

CHEMIA ORGANICZNA i NOWOCZESNE METODY SPEKTROSKOPII

10. 25.01.25

Węglowodory – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości fizyczne i ich reakcje

3h

11. 08.02.25

Izomeria (konstytucyjna, konfiguracyjna, konformacyjna).

3h

12. 22.02.25

Alkohole i fenole – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

3h

13. 08.03.25

Związki karbonylowe – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

3h

14. 15.03.25

Kwasy karboksylowe, tłuszcze – budowa, nazewnictwo, reakcje chemiczne.

3h

15. 22.03.25

Związki azotu – wybrane zagadnienia z aminy, aminokwasów, peptydów i mocznika.

3h

16. 05.04.25

Cukry oraz reakcje identyfikacji związków organicznych. Planowanie doświadczeń, zapisywanie obserwacji i wniosków.

3h

17. 12.04.25

Metody spektroskopowe – nowoczesne  narzędzia w analizie związków chemicznych.

3h

RAZEM

51h

 

Deklaracja dostępności