BLOK I - BIOLOGIA

Zajęcia będą realizowane w następujące Soboty: 
9.10.2021 r., 16.10.2021 r.,  23.10.2021 r., 6.11.2021 r, 20.11.2021 r., 27.11.2021 r., 4.12.2021 r., 18.12.2021 r., 15.01.2022 r., 29.01.2022 r., 12.02.2022 r., 26.02.2022 r., 12.03.2022 r., 26.03.2022 r., 2.04.2022r., 

W godzinach: 
Blok I: Biologia godz. 10.00 – 11.30

 

Tylko dla Was przygotowaliśmy zajęcia  z następujących tematów:

BIOLOGIA

 

LP

TEMAT

LICZBA GODZIN

CYTOLOGIA

1

Budowa komórki bakteryjnej, roślinnej, zwierzęcej, grzyba – porównanie.

2h

2

Budowa jądra komórkowego, upakowanie DNA w komórce, podział mitotyczny i mejotyczny.

2h

GENETYKA MOLEKULARNIA

3

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych, replikacja DNA.

2h

4

Ekspresja genów – transkrypcja i translacja.

2h

5

Regulacja ekspresji genów, operony.

2h

GENETYKA KLASYCZNA

6

Geny i cechy przez nie determinowane – rodzaje zależności między allelami, stosunki fenotypowe, krzyżówki na geny sprężone.

2h

GENETYKA MEDYCZNA

7

Typy mutacji, choroby genetyczne u człowieka.

2h

8

Podstawy biotechnologii: podstawowe techniki inżynierii genetycznej.

2h

9

Biotechnologia molekularna w medycynie.

2h

BIOCHEMIA

10

Enzymy jako biokatalizatory, przenośniki energii w komórce.

2h

11

Fotosynteza – przebieg procesu u roślin C3, C4 i CAM.

2h

12

Oddychanie komórkowe, beztlenowe, tlenowe, bilans oddychanie tlenowego z cząsteczki glukozy.

2h

13

Metabolizm białek i tłuszczy.

2h

BOTANIKA

14

Histologia i anatomia łodygi, korzenia i liścia, przyrost na grubość.

2h

15

Cykle rozwojowe roślin.

2h

RAZEM

30h