BLOK I - BIOLOGIA

Zajęcia będą realizowane w następujące Soboty: 
21.10.2023 r., 28.10.2023 r.,  18.11.2023 r., 25.11.2023 r, 02.12.2023 r., 09.12.2023 r.,16.12.2023 r., 13.01.2024 r., 20.01.2024 r., 27.01.2024 r., 
17.02.2024 r., 24.02.2024 r., 09.03.2024 r., 16.03.2024 r., 23.03.2024 r., 13.04.2024 r., 27.04.2024 r.

W godzinach: 
Grupa 1 – Biologia:  10.00 - 12.15
Grupa 2 – Biologia 12.45 – 15.00

Tylko dla Was przygotowaliśmy zajęcia  z następujących tematów:

BIOLOGIA

LP

TEMAT

LICZBA GODZIN

CYTOLOGIA

1

Budowa komórki bakteryjnej, roślinnej, zwierzęcej, grzyba - porównanie    

3h

2

Budowa jądra komórkowego, upakowanie DNA w komórce, podział mitotyczny i mejotyczny      

3h

GENETYKA MOLEKULARNA

3

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych, replikacja DNA

3h

4

Ekspresja genów – transkrypcja i translacja

3h

5

Regulacja ekspresji genów, operony

3h

GENETYKA KLASYCZNA

6

Geny i cechy przez nie determinowane – rodzaje zależności między allelami, stosunki fenotypowe, krzyżówki na geny sprzężone. Analiza i interpretacja wyników eksperymentów.

3h

GENETYKA MEDYCZNA

7

Typy mutacji, choroby genetyczne u człowieka

3h

8

Podstawy biotechnologii: podstawowe techniki inżynierii genetycznej

3h

9

Biotechnologia molekularna w medycynie

3h

BIOCHEMIA

10

Enzymy jako biokatalizatory, przenośniki energii w komórce

3h

11

Oddychanie komórkowe, beztlenowe, tlenowe, bilans oddychania tlenowego z cząsteczki glukozy

3h

12

Metabolizm białek i tłuszczy 

3h

13

Fotosynteza – przebieg procesu u roślin C3, C4 i CAM

3h

IMMUNOLOGIA

14

Budowa i funkcje układu odpornościowego

3h

15

Rodzaje i mechanizmy odporności. Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

3h

BOTANIKA

16

Histologia i anatomia łodygi, korzenia i liścia, przyrost na grubość

3h

17

Cykle rozwojowe roślin

3h

RAZEM

51h