BLOK I - BIOLOGIA

W związku z uzyskaniem zgody Władz Rektorskich na organizację kursów dla 2 grup po 20 osób z każdego przedmiotu zajęcia odbywać się będą na przemiennie:

Godziny zajęć: 10.00 - 11.30 – 1 grupa - Biologia /2 grupa - Chemia
Godziny zajęć: 12.00 - 13.30 –2 grupa Biologia/1 grupa Chemia 

 

Zajęcia będą realizowane w następujące Soboty: 
15.10.2022 r., 22.10.2022 r.,  29.10.2022 r., 05.11.2022 r, 19.11.2022 r., 26.11.2022 r., 03.12.2022 r., 10.12.2022 r., 14.01.2023 r., 04.02.2023 r., 11.02.2023 r., 25.02.2023 r., 11.03.2023 r., 25.03.2023 r., 01.04.2023 r., 

 

 

Tylko dla Was przygotowaliśmy zajęcia  z następujących tematów:

BIOLOGIA

 

LP

TEMAT

LICZBA GODZIN

CYTOLOGIA

1

Budowa komórki bakteryjnej, roślinnej, zwierzęcej, grzyba – porównanie.

2h

2

Budowa jądra komórkowego, upakowanie DNA w komórce, podział mitotyczny i mejotyczny.

2h

GENETYKA MOLEKULARNIA

3

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych, replikacja DNA.

2h

4

Ekspresja genów – transkrypcja i translacja.

2h

5

Regulacja ekspresji genów, operony.

2h

GENETYKA KLASYCZNA

6

Geny i cechy przez nie determinowane – rodzaje zależności między allelami, stosunki fenotypowe, krzyżówki na geny sprężone.

2h

GENETYKA MEDYCZNA

7

Typy mutacji, choroby genetyczne u człowieka.

2h

8

Podstawy biotechnologii: podstawowe techniki inżynierii genetycznej.

2h

9

Biotechnologia molekularna w medycynie.

2h

BIOCHEMIA

10

Enzymy jako biokatalizatory, przenośniki energii w komórce.

2h

11

Fotosynteza – przebieg procesu u roślin C3, C4 i CAM.

2h

12

Oddychanie komórkowe, beztlenowe, tlenowe, bilans oddychanie tlenowego z cząsteczki glukozy.

2h

13

Metabolizm białek i tłuszczy.

2h

BOTANIKA

14

Histologia i anatomia łodygi, korzenia i liścia, przyrost na grubość.

2h

15

Cykle rozwojowe roślin.

2h

RAZEM

30h